duchové kolem nás

25. 04. 2008 | † 17. 08. 2013 | kód autora: 0UF

Kontakt s duchy je vždy záležitost nebezpečná. Mnozí lidé se k takovým kontaktům dostanou náhodou, jiné pohání zvědavost, což je ten nejhorší ze všech možných důvodů. Existuji však duchovně velmi vyspělé bytosti, které pomáhají prostým lidem kontaktovat se se světem duchů, což prospívá jedné i druhé straně.

Duchové kolem nás:

Na duchy věří lidé od nepaměti. Podle této víry se každý živý tvor, ať je to člověk nebo zvíře (pes, kočka, kůň) uvědomují si vlastní identitu. Skládá se ze dvou rozdílných prvků: nehmotného ducha a hmotného těla.

Ke zjevování, nebo jinému projevu přítomností ducha, dochází hlavně tehdy, jestliže smrt nastala nepřirozeným způsobem - buď následkem nehody nebo zločinu.

Nastala-li smrt nepřirozeným způsobem, stává se potom duch součástí tohoto světa, zůstává vázán na místo odchodu ze života nebo na jeho blízké okolí a je nucen se tam zjevovat, případě dávat svou přítomnost najevo jiným způsobem. Vznikne tak psychosomatická zóna, ve které se lidé, ale i zvířata, necítí dobře.Další příčinnou přítomnosti ducha na tomto světe je to, že za života byl člověk příliš vázán na hmotné statky, k určitému místu, k určité osobě, trápilo ho svědomí apod. Znamením přítomnosti ducha je vždy prudký pokles teploty v daném místě.Jak duchům pomoci (vysvobodit)? Někdy pomůže upřímná modlitba, jindy je nutný zákrok kněze. Účinnou ochranou proti zlým duchům je odvaha. Ti totiž ze strachu člověka čerpají energii. Anglie a Skotsko jsou země s největším množstvím duchů na světě.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Ve dvacátém století vstoupili duchové do našeho života mnohem výrazněji než kdykoliv předtím. Neomezili se už pouze na staré hrady, zámky a ponurá místa, ale ozývají se z magnetofonů, počítačů, vstoupili do filmů a na televizní obrazovky.Duchy stále nebereme vážně a lidi, kteří jsou schopni je vidět či vnímat, považujeme i nadále za pacienty léčeben. Pouze v minulém století , tedy 20., století se do archivů světového spiritismu dostalo 460 235 překvapujících zpráv. Jsou velmi různorodé, ale díky nim lze duchy rozdělit do čtyř skupin: Duchy klepající, přírodní dočasné a nejpočetnější skupinu tvoří duchové mrtvých.

Jednotlivé skupiny:

1, Dočasní duchové: dvojníci vždy souvisejí se žijícími osobami. Vardegorové předcházejí originál v čase, což znamená, že se objevují na místě, kam člověk míní teprve přijít. Pravděpodobně jde o myšlenkovité útvary, jaké vznikají pod vlivem emocí a intenzivního plánovaní určité činnosti.

Doppelgangery lze spatřit v blízkosti skutečné osoby, přestože nebyl zaznamenám případ setkání dvojníka s originálem. Pokaždé jsou stejně oblečení, ale jejich vzhled a chování je vždy v rozporu s originálem.

2, Poltergeist: tedy klepající duch, je popsán velmi podrobně, přestože žádná koncepce neobjasňuje mechanismus jeho působení. Tito duchové dokáží zdemolovat celý dům nebo úřad. Jejich záhadná síla zřejmě působí prostřednictvím první čakry nějaké dospívající osoby.


3, Přírodní duchové: nazývání ve starém Řecku Daimoni, patřili ke čtyřem základním živlům - vodě, vzduchu, zemi a ohni. Mohou lidem velmi pomáhat. Byli nápomocni Sókratovi, Platónovi i Aristofanovi, kterému přinášeli nápady na nové komedie.

4, Nejsložitější je to s duchy lidí. Zde musíme vzít v úvahu pojem duše, kterou sice nikdo neviděl, ale i ve světě duchů musí být zachován logický běh události a jedinou substanci, ze které se může vytvořit duch, je ona. Duše má zřejmě určitý energetický potenciál, který ji umožňuje registrovat emoce a myšlenky jak negativní tak i pozitivní. Skladuje vlatní energii, která se aktivizuje ve chvíli ohrožení. Má zakódovanou délku života a "balíček informací" o předcházejících vtěleních


Zobrazit další články tohoto autora

Související články

Copyright © 2008-2018 Hups.cz. Všechna práva vyhrazena.